jueves, 15 de junio de 2017

V OPEN AUTONÓMICO “TERRA DE LEMOS”

                                              V OPEN AUTONÓMICO “TERRA DE LEMOS”
                                                   COUTO DE MONFORTE- RÍO CABE
                                                             SALMÓNIDOS LANCE

                                                                 25-XUÑO-2017

PROGRAMA
10:30 Concentración e recepción dos participantes na área recreativa de Ribasaltas en Monforte. (Estrada de Lugo a Monforte LU-546) .
11:30 Inicio da competición para os Benxamíns e Infantís.
13:30 Fin da proba.
14:00 Xantar pic-nic.
16:00 Inicio competición Xuvenís
18:30 Fin da proba.
19:00 Clasificacións, entrega de trofeos e peche da competición.

                                                                      BASES

A Competición desenvolverase nas seguintes modalidades:
-BENXAMÍN: Ata os 11 anos, cumpridos no ano da competición.
-INFANTÍS: Máis de 11 anos e ata os 14 anos, cumpridos no ano da competición.
-XUVENÍS: Máis de 14 anos e ata os 18, cumpridos no ano da competición.

O Comité determinou que o Campionato se desenvolverá a culleriña e mosca con buldó (máximo
3 moscas). Os anzois, tanto das moscas como das culleriñas deberán estar desprovistos de
arponciño ou semellante, ou ben telo totalmente inutilizado, de xeito que non fagan resistencia
algunha ó desanzolado.
As capturas, unha vez medidas polo control, serán devoltas vivas ao seu medio. A Organización
proverá ós deportistas do correspondente medidor. Serán válidas tódalas capturas.
O non previsto nestas normas rexerase polo Regulamento de Competición da Federación
Española de Pesca y Cásting, e medidas que se establezan na reunión de Delegados e polo
propio Xurado da Competición.
A fin de garantir a seguridade dos menores, na categoría benxamín, poderá esixirse a presenza
de algún familiar do participante durante o tempo que dure a competición.
A organización adoptará as medidas que salvagarden a responsabilidade non deportiva dos
Organizadores, en particular esixirase autorización por escrito dos pais ou representantes legais
dos participantes.
Todos os participantes deben estar en posesión da correspondente licenza federativa e da
licenza galega de pesca fluvial en vigor.
As inscricións faranse nas Delegacións Provinciais da F.G.P. A data límite de inscrición é o
mércores 21 de Xuño de 2017.
Asinado: Jesús F. Bolaño García
Presidente do Comité de Salmónidos da FGP

No hay comentarios: