lunes, 16 de febrero de 2009

SELECTIVO MAR-COSTA DAMAS-HOMES 2009

Os pasados días 13 e 14 de febreiro tivo lugar na praia de Lago, no concello lugués de Xove, o Selectivo Mar-Costa de Damas e Homes, o cal tivo o seguinte resultado:Para que saibades que o Clube de Pesca do Barbanza estivo alí, poño un par de fotos, ainda que o escenario de pesca (tal e como podedes ver non é o ideal), dou fé de que se fixo todo o humana e inhumanamente posible para trincar un peixe.
Hai que recoñecerlle á nosa compañeira do Club Pili Rey o mérito polo esforzo que supuxo pasar a competición pelexando como o fixo ela co vento de cara e un frio que che tiraba as pelot.. ó chan. Eu mesmo non creo que aguantara sin chamar a miña nai.
Ben, agora poño outra foto para que se vexa que houbo competición


e outra para que se vexa que se pillaron peixes

ACTIVIDADES EN EL CENTRO COMERCIAL COMPOSTELA (HIPERCOR)

II Xornada de limpeza dos ríos de Rois


O pasado sábado 14 de febreiro, os Socios do Club LONDRA de Rois, afrontaron a II Xornada de limpeza dos ríos de Rois nesta tempada. Neste caso tocoulle ó río Valeirón, un río que presenta unha imaxe típica da paisaxe galega, coa maioria dos seus muiños restaurados e amosando o seu pleno esplendor nesta época do ano.
Os Socios de LONDRA retiraron toda clase de refugallos esparcidos no leito e contorno deste río, notándose de ano en ano que vai a menos o lixo que se retira. Durante dúas horas e por parellas, deron retirado uns 4oo kilos de lixo, de non ser por unha roda de tractor e unha bañeira de baño, non se acadarían os 400 kilos de lixo retirado, pois nesta zona o traballo agrícola e o coidado dos prados que ten o Valeirón nas súas marxes, favorecen o traballo de limpeza dado que os propietarios manteñen perfectamente acondicionadas as marxes do río.
Con respecto á retirada dos dous obxetos máis voluminosos que se encontraron no río (unha bañeira de baño e unha roda de tractor), recordálle o Club LONDRA aos irresponsables que deixaron esto no río, que existen puntos limpios onde recollen esta clase de residuos, pois o dano que se fai é bastante, tanto a natureza como os que ano tras ano adican dúas xornadas a limpar os ríos de Rois, pois o peso de ditos obxetos, ten unha complicada retirada do leito do río.
O Club LONDRA agradece a súa colaboración a todos os que participaron nestas xornadas de limpeza, deixando o Couto de Rois preparado para a intensa tempada chea de eventos deportivos que se disputarán neste couto e para o comenzo da tempada de pesca que será o vindeiro 15 de Marzo.

lunes, 9 de febrero de 2009

LIMPEZA DOS SOCIOS DO CLUB LONDRA NO RIO ROIS


Os Socios de Londra volvéronse a dar cita un ano máis (e xa van seis ), para percorrer o río Rois no tramo que abarca o Couto de pesca e retirar toda clase de residuos sólidos das marxes e contorno do cauce. Unha treintena de participantes e repartidos por parellas, patearon as marxes do Rois, recollendo e retirando toda clase de residuos, que poden alcanzar os douscentos Kilos de peso. Ó finalizar a xornada o Club Londra fai un balance positivo, pois cada ano que pasa o río está máis limpo e a cantidade de lixo que se retira é moito menor. A labor de concienciación que fixo o Club Londra para que o lixo non se tirase ó río e se depositara nos lugares habilitados para tal fin, xa dá os seus froitos, pois o couto de Rois presenta unha imaxe envidiable. O río é significado de vida, cultura, prosperidade dos pobos, e un ben natural que hai que saber administrar para que non se extinga, no seu significado máis amplo. ¡Que importa recordar tempos de bonanza, si o hoxe e o mañán non se poden mencionar porque nos dará vergoña!. Para que esto non ocurra non soio a Administración ten que poñer os medios cos que conta, senón que as sociedades, os clubes e en difinitiva o pobo debe de colaborar, como xa se está a facer en Rois, onde entre todos, Administración Local, Clube de Pesca, empresas e veciños, participan na conservación do seu medio, detalle que o Club Londra valora e agradece.
O próximo sábado día 14, ás 15:30 horas, daranse cita de novo no Bar Liñares os Socios de Londra que percorrerán as marxes do río Valeirón, para retirar do cauce e contorno deste, toda clase de refugallos.

Estimados amigos:
Esta Sociedad va a realizar los días 27, 28 de Febrero y 1 de Marzo un curso de Tenicas de Lance, impartido por Manuel Iglesias y Roberta Caldeiro, ambos miembros EFFA. Los días 7 y 8 de Marzo se hará un curso de iniciación al montaje de moscas, impartido por personal de la Sociedad.Los interesados pornerse en contacto en los telefonos indicados en el cartel. Último día de inscripción 25 de Febrero. Plazas limitadas.

I CAMPIONATO DE PESCA “CABO VILAN”


ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
E DE PROMOCION TURÍSTICA
DE CAMARIÑAS


CAMARIÑAS . BASES DO I CAMPIONATO DE PESCA “CABO VILAN”
Para poder participar os pescadores contarán coa correspondente licencia de pesca e coa licencia federativa, de non contar con ela, esta será facilitada pola organización, a que se lle deben de facilitar os datos personais unha semana antes da proba, por mor de tramitar o seguro correspondente.

ESCENARIO: O escenario será dende o Monte Pedrosa- o Cementerio dos ingreses. Para a saída habera tres puntos de encontro.1.-Pedrosa; 2.-Portela de Reira; 3.- Cementerio dos Ingreses.
NORMAS DE DESENVOLVEMENTO: O Campionato constara de 3 mangas, que seran o dia 07/03/09 de 8 da mañán ata 12 h, a comida será as 14h. no ristorante Villa de Oro .E de 16h ata as 20h será a 2ª manga.. O día 08/03/09 a 3ª manga será de 8 da maña as 12 do mediodía. Levaranse as capturas para lonxa donde se pesara e clasificará.
O sinal de “fin de proba” é obrigatorio o cese inmediato da acción de pesca, debendo retirarse a cana cobrando normalmente o aparello.
CONTROIS: A Asociación organizadora disporá dos controis que considere necesarios.
NORMAS DE COMPORTAMENTO: 1.-Nas competicións de lance, (en praia) permítese entrar na auga (máxima entrada, á altura aproximada do peito do participante) por un período breve de tempo e sempre dentro dos límites do seu posto e prolongación imaxinaria. 2.- A posición do participante, unha vez efectuado o lance, debe estar na parte seca do borde da auga, desde onde exercitará a acción de cravado e loita coas pezas cravadas. 3.- O lance pode realizarse desde calquera posición dentro do posto de pesca, realizados sempre en dirección e dentro do seu espacio de mar delimitado pola prolongación imaxinaria do seu posto. Quedan prohibidos os lances oblicuos. 4.- Prohíbese, asi mesmo, calquera lance realizado por detrás doutro participante contiguo que naquel momento se atopase dentro da auga. Dende as rochas terase en conta únicamente a seguridade dos participantes. 5.- O Xuíz ou os controis poderán correxir se é o caso a posición ou distancia do mar.
MATERIAL DEPORTIVO: 1.- O chumbo será de 60 gr. Mínimo e deberá sempre tocar fondo. CANAS. Autoriza o uso de dúas canas en acción de pesca. As cañas de reserva, sen limitación, poden estar montadas, con ou sen carrete, pero non co aparello ou baixo de liña. 2.- CARRETES. É opcional o tipo de carrete, xa sexa de bobina fixa ou xiratoria. Nas probas de lanzado usarase carrete recuperador. 3.- LIÑAS. Libres tanto en diámetro, como no súa composición. 4.-BAIXOS DE LIÑA. Son libres en dimensión, diámetro e composición. Soamente poderán ir provistos dun máximo de tres amocelos. Permítese : Ter dispostos e provistos de isco cantos baixos de liña considere necesarios. Utilizar, sempre fóra do amocelo, materias atraentes como perlas e plumas coloridas, pezas fluorescentes, etc. Non se permite: Colocar nos baixos de liña, elementos olorosos. 5.-FLOTADORES. Prohíbese o uso de flotadores nas probas de lanzado. 6. CEBOS. Poderán utilizarse toda clase de cebos naturais ou de orixe orgánico autorizados polo Organismo competente en materia de pesca marítima. Queda prohibido o cebado das augas na pesca de lanzado. Se circunstancias de índole administrativo, limitasen determinados cebos, a organización, previa autorización do Comité, porao en coñecemento dos participantes con anterioridade á data de inscrición.
7.- CAPTURAS 1.- Consideranse válidas: As que superen a medida mínima legal establecida como especies obxecto de pesca para a Competición, obtidas en tempo e forma. A que fose extraída por varios amoceles e aparellos de diferentes participantes, que se lle computará, como captura válida, Ao participante que teña enganchada co seu amocelo a peza pola boca. A peza cravada en “fin de proba” e fora extraída co movemento de recollida, sen tempo extra para traballala. 2.- Non se considerarán válidas : As pezas que teñan máis de un amocelo na boca ou fóra dela de distintos participantes. As que non superen a medida legal establecida. Os peixes manipulados ostensiblemente. A presentación á pesaxe de capturas non válidas, faculta Ao Xuíz ou Xuíces da competición para descalificar as pezas e deducir a puntuación que lles correspondería en caso de ser consideradas como válidas.O rematar o campionato , cada participante poderá levar a suas capturas.

CLASIFICACIÓNS: 1.- Establécense as seguintes puntuacións para as diferentes capturas : Grupo A: Robaliza, Dourada, Sargo, Choupa e Pargo. Terán CINCO puntos por gramo de peso.
Grupo B: Pintos e Maragotas que superen ou igualen o peso de 1 Kg terán TRES puntos por gramo de peso.
Todos os demaís peixes que non se atopen dentro destes grupos ou que non superen o Kg, S son da clase B terán UN PUNTO por GRAMO do peso total de capturas válidas. 2.- As clasificacións faranse por zonas (sectores) e por mangas. 3.- Clasificación individual tendo en conta as capturas válidas e o seu peso. En caso de empate: Na clasificación individual por manga: clasificarase antes o que teña computado o menor número de pezas. Se hai igualdade desempatarase pola peza maior; e se continúa a empate asignaráselles o mesmo posto. Na clasificación final individual: Se hai empate na suma de postos das diferentes mangas terase en conta : O participante que obtivese un mellor posto nas mangas.
PRAZO DE INSCRICIÓN DENDE O 05-02-09, ATA O 26-02-09.
Nº CTA:2091-0061-13-3040002859
Nº TELÉFONO:677351799
Nº FAX:981736007
CORREO ELÉCTRONICO:asociacionempresarioscamarinas@gmail.com
INSCRICIÓN : 50,00 €
INSCRICIÓN CON FIN DE SEMA COMPLETO (HAB.DOBRE,2 noites) : 130,00 €
ACOMPAÑANTE : 50,00 €
INSCRICIÓN CON FIN DE SEMA COMPLETO (HAB.INDIVIDUAL,2 noites) :110,00€
ACOMPAÑANTE : 50,00 €
NOTA: UNHA VEZ CUBERTA A INSCRICIÓN E FEITA A TRANSFERENCIA BANCARIA PREGASE ENVIEN POR FAX A INSCRICIÓN E O RECIBO BANCARIO O Nº DE FAX : 981736007.

PREMIOS
1º 800€
2º 400€
3º 200 €
4º 1 CARRETE
5º 1 TRAXE MEGA-TEX
PREMIOS ESPECIAIS
PREMIO A MAIOR CAPTURA: 200€
PREMIO O 1º CLASIFICADO DO CONCELLO DE CAMARIÑAS : 1 EQUIPO COMPLETO DE PESCA.(CARRETE E CANA)

martes, 3 de febrero de 2009

INTENSA TEMPADA 2009 NO COUTO DE ROIS. CLUB LONDRA.

Na asamblea celebrada o pasado sábado, aprobáronse entre outras cousas o calendario de actividades para esta tempada. Por sexto ano consecutivo comenzaremos polas actividades medio ambientais, a limpeza do río Rois será o próximo sábado 7 de febreiro, concentrándonos todos os participantes na praia fluvial de Seira entre ás 15:30 e as 16 horas, dende donde se partirá para recoller os residuos esparcidos polas marxes e contornos do río. A próxima cita será o 14 do presente mes, na que nos xuntaremos de novo para afrontar a limpeza e recollida de lixo no río Valeirón, concentrándonos no Bar Liñares á mesma hora que na anterior cita. Para esta actividade o Clube Londra fai un chamamento a todos os que nos queiran votar unha man nesta actividade que non soio interesa os pescadores, sinon que é unha labor da que nos imos a beneficiar todos, pescadores e veciños.Dentro das actividades medio ambientais tamén se inclúen a limpeza e creación de sendas para os pescadores e para todos os que se queiran achegar a estes fermosos paraxes, incluidos en algún tramo na Rede Natura e cos muíños recén restaurados, labor que levou a cabo o Concello, dándolle unha imaxe inigüalable, así como a colocación de señais indicativas do couto de pesca e as súas delimitacións e tramos vedados.Será nas actividades deportivas donde o couto de Rois se vista de gala esta tempada, pois dous grandes eventos deportivos se disputarán nas súas augas, o día 10 de maio e ca organización da Federación Galega de Pesca, disputarase o Campeonato Galego de Salmónidos Lance, que acollerá ós 24 mellores pescadores de Galicia nesta modalidade, dentro dos que se encontra clasificado un pescador de Londra, José Rabuñal Caamiña, que pescando na casa intentará facerse con un posto na selección Galega para afrontar o Campeonato de España.Pero non se queda ahí a cousa, os días 4, 5 e 6 de Setembro celebrarase no Couto de Rois o VII Open de España de Salmónidos, Trofeo Presidente da Xunta de Galicia, nas categorías de Benxamín, Infantil e Xuvenil, na que participarán a Selección Galega Xuvenil de Salmónidos Mosca, actualmente campeóns de España e terceiros do Mundo.A parte de estos dous eventos máis ou menos mediáticos, tamén o Clube Londra desenvolverá as actividades que cada ano se celebran no Couto de Rois, como son o VI Campeonato de pesca Concello de Rois,o 10 de Abril, Lecer e Pesca o 4 de Xullo, 2º Campeonato de pesca a Mosca Santiaguiño do Monte,o 18 de Xullo, colaborando co Club de Pesca Latorre e se celebrará o II Selectivo Social de Pesca a Mosca. Durante a tempada participará o Clube Londra nos diversos campeonatos que se celebran por toda a Autonomía Galega onde xa se fixo un oco e se lle recoñece a súa labor.Ó longo da tempada levarase a cabo un curso de iniciación, lance e perfeccionamento na pesca con cola de rata, que impartirá o esperimentado mestre e Socio de Londra, Rafael De La Iglesia.Rematada a tempada de Pesca está prevista a celebración en Rois das II Xornadas de Pesca, organizadas polo grupo Miguelpesca e o xornal de pesca deportiva Trueiro, que achegarán a Rois ós mellores ponentes e cientificos no arte da pesca e o medio ambiente, complementandose esto con actividades paralelas de montaxe de moscas, cucharillas e unha exposición de material e artes de pesca.Tamén como novedade, rematada toda a actividade pescantil, o clube Londra, celebrará a I Gala do Club de Pesca Deportiva LONDRA, na que aparte de xuntarnos todos para pasar unha agradable velada, entregaráselle unha distinción o pescador do Clube máis laureado durante toda a tempada e recoñecerase da mesma forma o apoio que nos brindan empresas e medios de comunicación. Saúdos, Toño Gestoso.

lunes, 2 de febrero de 2009

A FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA CONDECORA COA INSIGNIA DE OURO E O DIPLOMA ACREDITATIVO A DOUS DEPORTISTAS GALEGOS


O pasado domingo, día 25 de xaneiro, na gala da Federación Española de Pesca e Cásting, os deportistas Galegos David Arcay Fernández e Antonio González Agra foron galardoados coa insignia de ouro e o diploma acreditativo. Este galardón é un recoñecemento á medalla de bronce obtida no Campionato do Mundo de pesca de Salmónidos mosca Xuventude celebrado o pasado ano en Portugal.
A entrega de dita insignia foi feita polo novo presidente do Comité de Competicións de Salmónidos da Federación Española de Pesca, Norberto Royo. Á gala asistiron todas as Federacións Autonómicas de pesca e tamén os demais galardoados do evento.
O ano 2008 foi un ano moi bo para os nosos deportistas David e Antonio posto que tamén conseguiron proclamarse campións de España por equipos e no caso de David campión de España individual. Por este logro e por todos os obtidos na traxectoria xuvenil os nosos pescadores tamén recibiron unha distinción da Federación Galega, no mes de novembro do pasado ano.
A David e Antonio espéralles un duro 2009 no que deberán demostrar a súa valía na categoría absoluta de Salmónidos Mosca para seguir conseguindo éxitos para o Deporte Galego.